Rugăciune de mulțumire Lui Dumnezeu pentru toate 🙏

Doamne, Iisuse Hristoase, Dum­ne­zeul nostru, Dumnezeule a toată milosti­vi­rea și îndurarea, Care ai ne­­măsurată milă, nespusă și neajunsă iubire de oa­meni, căzând acum către a Ta slavă cu frică și cu cutremur aduc Ție mul­țu­mire pentru binefa­cerile de care m-ai învrednicit pe mine, nevrednicul robul Tău.

Te slă­vesc, Te laud și Te cânt ca pe un Domn, Stăpân și Făcător de bine. Și iarăși căzând înaintea Ta, Îți mulțu­mesc și cu smerenie mă rog nemăsu­ratei și negrăitei Tale milostiviri ca și de acum înainte să-mi dăruiești faceri de bine, ca să sporesc în dragostea de Tine și de aproapele meu. Izbăvește-mă de tot răul și necazul. Dăruiește-mi liniște. Și mă învrednicește ca în toate zilele vieții mele totdeauna mulțu­mire să-Ți aduc și să grăiesc și să cânt cele preabune Ta­tălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Maica Domnului – bucuria si nadejdea noastra💜✝️

Maica Domnului nu şi-a aşternut în scris gândurile, nici iubirea ei pentru Dumnezeul şi Fiul ei, nici durerile sufletului ei în vremea răstignirii, pentru că nu le-am fi putut nicicum înţelege, căci iubirea Ei pentru Dumnezeu e mai puternică şi mai arzătoare decât iubirea serafimilor şi a heruvimilor, şi toate puterile cereşti ale îngerilor şi arhanghelilor sunt mute de uimire în faţa ei.

Chiar dacă viaţa Maicii Domnului e ca învăluită într-o tăcere sfântă, Bisericii noastre Ortodoxe Domnul i-a dat să cunoască că iubirea ei îmbrăţişează întreaga lume şi că în Duhul Sfânt, ea vede toate noroadele de pe pământ şi asemenea Fiului ei, îi este milă de toţi şi miluieşte pe toţi.

Ah, dacă am şti cum iubeşte Preasfânta pe toţi cei ce păzesc poruncile lui Hristos şi cât îi este de milă şi se întristează pentru cei ce nu se îndreaptă. Am simţit acest lucru pe mine însumi. Nu mint, spun adevărul înaintea feţei lui Dumnezeu, pe Care sufletul meu îl cunoaşte: cu duhul am cunoscut-o pe Preacurata Fecioară. N-am văzut-o, dar Duhul Sfânt mi-a dat să o cunosc pe ea şi iubirea ei pentru noi. Dacă n-ar fi fost milostivirea ei, aş fi pierit de mult, dar ea a vrut să mă cerceteze şi să mă lumineze să nu mai păcătuiesc. Ea mi-a spus: „Nu-i frumos pentru Mine să mă uit la tine să văd ce faci!” Cuvintele ei erau plăcute, liniştite şi blânde, şi ele au lucrat asupra sufletului meu. Au trecut de atunci mai mult de patruzeci de ani, dar sufletul meu n-a putut uita aceste cuvinte dulci şi nu ştiu ce i-aş putea da în schimb eu, păcătosul, pentru dragostea ei faţă de mine, necuratul, şi cum voi mulţumi bunei şi milostivei Maici a Domnului.

Cu adevărat, ea este Ocrotitoarea noastră la Dumnezeu şi chiar şi numai numele ei bucură sufletul. Or, tot cerul şi tot pământul se bucură de iubirea ei. Lucru minunat şi neînţeles. Ea viază în ceruri şi vede neîncetat slava lui Dumnezeu, dar nu ne uită nici pe noi, sărmanii, şi acoperă cu milostivirea ei tot pământul şi toate noroadele.

Şi pe această Preacurată Maică a Sa Domnul ne-a dat-o nouă. Ea este bucuria şi nădejdea noastră. Ea este Maica noastră după duh şi ca om, e aproape de noi după fire şi tot sufletul creştinesc e atras spre ea cu iubire.


Sufletul meu se înfricoşează şi se cutremură când se gândeşte la slava Maicii lui Dumnezeu. Mintea mea este slabă şi inima mea e săracă şi neputincioasă, dar sufletul meu se bucură şi e atras să scrie despre ea măcar un cuvânt. Sufletul meu se înspăimântă de o asemenea îndrăzneală, dar iubirea mă împinge să nu ascund recunoştinţa mea faţă de milostivirea ei.

Rugăciune către Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, grabnic ajutători ai celor aflaţi în nevoi21 Mai🙏✝️

Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, după Dumnezeu şi Maica Domnului, voi sunteţi nădejdea noastră şi folositorii noştri; voi ne sunteţi nouă bucurie în vremea necazului, voi ne ocrotiţi în nevoi şi ne ajutaţi. Voi sfintelor mănăstiri şi biserici le sunteţi păzitori; pentru aceasta cădem înaintea voastră cu lacrimi, rugându-vă să nu încetaţi a ne ajuta nouă, neputincioşilor, ci mijlociţi la Dumnezeu şi la Preacurata Lui Maică şi Pururea Fecioară Maria, ca şi pe noi să ne păzească fără prihană şi pe toţi să ne întărească în credinţă, până la sfârşitul vieţii, spre mântuirea sufletelor noastre. Amin!

Păzeşte-te de duhul tristeţii, căci de la el încep toate relele

Tristetea duce la o stare atat de nesuferita si chinuitoare, incat omul prefera sa lesine sau sa moara. Pazeste-te de duhul tristetii, caci de la el incep toate relele.

„Exista doua feluri de tristete, spune Sfantul Varsanufie. Prima este fireasca si provine din slabiciune, iar cealalta provine de la demoni.

Daca vrei s-o deosebesti pe cea diavoleasca, o vei vedea venind in ceasul cand trebuie sa te odihnesti, scrie produsemanastiresti.ro.

Si in general, cand vrei sa faci vreo lucrare, tristetea te face s-o lasi inainte de a o incepe bine. Tu insa nevoieste-te prin rugaciune si vezi-ti de lucrarea ta cu rabdare.

Atunci, vrajmasul vazand ca te rogi indeosebi pentru asta, se departeaza, caci nu vrea sa-ti dea pricina de rugaciune”.

Cand Dumnezeu vrea ca omului sa i se intample o mare incercare, dupa cum scrie Isaac Sirul, ingaduie sa cada in mainile imputinarii sufletesti. Imputinarea sufleteasca ii provoaca tristete intensa, iar tristetea ii provoaca o stare de intunecare sufleteasca, care este o pregustare a gheenei.

Urmeaza duhul patimii, care naste o multime de ispite: tulburare, manie, mustrari, reprosuri, cugete murdare, mutari dintr-un loc in altul si altele asemenea.

Daca vrei sa afli cauza, iti voi raspunde ca este trandavia ta, pentru ca nu te interesezi sa cauti un leac pentru vindecare. Leacul care iti va asigura degraba mangaiere sufleteasca este unul singur – smerita cugetare. Cu nimic altceva nu va putea omul sa sparga zidul acestei rautati.

…”CÂT TRĂIȚI FRATILOR, STRIGAȚI CĂTRE MAICA DOMNULUI, și îndată ve-ți primi ajutor…”

RUGĂCIUNE SCURTĂ CĂTRE MAICA DOMNULUI A SFÂNTULUI SERAFIM DE SAROV

…„Atotmilostivă, Împărăteasa mea, Preasfântă Doamnă, Fecioară Preacurată, Născătoare de Dumnezeu, Marie, Maica lui Dumnezeu, singura şi neîndoielnica mea nădejde. Nu te scârbi de mine. Nu mă depărta, nu mă părăsi. Apără-mă, mijloceşte, auzi-mă, vezi-mă… Stăpână ajută-mă, iartă-mă, iartă-mă… Preacurată.”

MAICA DOMNULUI MEU, …”Nădejdea celor deznădăjduiți, ajutorul celor neajutorați, sprijinul celor ce nădăjduiesc în tine, Preasfântă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, trimite‑ne nouă ajutorul tău!

Plansul Maicii Domnului🙏

Fiul meu cel Preaiubit,
Vezi-mi sufletul zdrobit
Pentru oamenii ce pier,
Pentru ei milă Îți cer.

Cum pot, Maică, să-i primesc?
De rele nu se căiesc,
Posturile nu le țin,
La biserică nu vin,
Nu se roagă, nu-s miloşi,
Nu iartă, sunt duşmănoşi,
Nu se-ajută între frați,
Stau de ani necununați,
Fac avorturi şi urgii,
Se întrec în lăcomii,
De Mine aminte-şi aduc
Doar atunci când greu o duc,
Jertfa Mi-o batjocoresc
Şi din nou Mă răstignesc…

Fiul meu, nu-i pedepsi
Căci de rele s-or căi,
Vor urma al Tău cuvânt
Dar mai lasă-i pe pământ!
Te îndură de acei
Neprihăniți printre ei,
De bătrâni şi de copii,
De pustnici şi monahii
Care încă Îți slujesc
Şi-al Tău Nume Îl iubesc.

RUGĂCIUNE CĂTRE PREASFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU ÎNAINTEA SFINTEI ICOANE,,PĂTIMITOAREA”


O,PREASFÂNTĂ Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești mai înaltă decât Îngerii şi Arhangheli,şi mai cinstită decât toată făptura ,Ajutătoare celor obijduiți,nădejdea celor deznădăjduiți, scârbițiților mângâiere ,celor goi acoperământ ,bolnavilor tămăduire, păcătoşilor izbăvitoare ,tuturor creștinilor Ajutătoare şi Mijlocitoare ,
mântiește şi miluiește, Stăpână pe robii Tăi şi pe preasfințiți mitropoliți,arhiepiscopi şi episcopi şi pe tot cinul preoțesc şi călugăresc şi pe conducerea binecredincioasă,pe conducătorii de oşti , pe mai marii orașelor, pe iubitoare de Hristos oaste şi pe toți măritorii creștini îi acoperă cu cinstitul Tău acoperământ şi roagă-L Stăpână Preamilostinvă pe Dumnezeul nostru care s-a născut din Tine fără de sămânță, ca să ne înarmeze cu puterea Sa de sus asupra vrăjmașilor şi nevăzuți.
O,Preacântată Maică, primește rugăciunea nevrednicilor robilor Tăi,și caută spre cei care stau în fața icoanei Tale și se închină cu sârguință Preacuratelor PATIMI ale Fiului TĂU,cerând izbăvire de muncile veșnice.
Harul TĂU trimite-l nouă, Preabinecuvântată,celor care proslăvim icoana TA SFÂNTĂ, ne închinăm cu frică și îl sărutăm.
O,Preamilostinvă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, scoate-ne pe noi di adâncul păcatului şi ne izbăveşte pe noi de grindină, de cutremur, de potop,de foc,de sabie,de năvălirea celor străini,de vifor,de toată rana ucigătoare şi de tot răul.
Dă-ne nouă,Stăpână, pace, sănătate robilor Tăi,şi tuturor creștinilor dreptcredincioşi ,luminează -ne mintea şi ochii sufletului spre mântuire; şi ne învredniceşte pe noi păcătoşii robii Tăi,să ajungem în împărăția Fiului tău, a lui Hristos Dumnezeul nostru :căci stăpânirea Lui este binecuvântată şi preaslăvită împreună cu Cel fără de început al Său Părinte și cu Preasfântul şi Bunul şi de viață făcătorul Duh,acum și pururea și în vecii vecilor , AMIN.

Crucea nu este niciodata mai grea decat putem noi duce🙏

„Bine fiule, dar te-ai uitat să vezi ce scrie pe dosul ei?!” Când se uită omul, pe dosul crucii era scris numele lui; era chiar crucea pe care o purtase până atunci şi de care voia să scape. Privind Domnul spre el cu blândeţe îi zise: „Vezi, fiule, că Eu nu îngădui suferinţa mai presus de puterile tale?! Aceasta ţi-am dat-o şi te-ai supărat că e prea grea. Du-o cu bărbăţie, fiule, pâna la sfârşit că aşa vei primi cununa vieţii veşnice!” Atunci el plecă capul în jos de ruşine şi se trezi din visul cel minunat şi plin de adevăr. Să fim încredinţaţi că Dumnezeu nu ne dă mai mult decât putem noi să ducem. Ni se pare nouă că suferinţele, necazurile noastre sunt prea grele, căci dintre toţi fiii oamenilor, nimeni n-a suferit mai mult decât Iisus.

„Înainte de a-ţi da crucea pe care o duci, Dumnezeu a privit-o cu ochii Săi cei preafrumoşi, a examinat-o cu raţiunea Sa dumnezeiască, a verificat-o cu dreapta Sa neajunsă, a încălzit-o în inima Sa cea plină de iubire, a cântărit-o cu mâinile Sale pline de afecţiune, ca nu cumva să fie mai grea decât o poţi duce. Şi după ce a măsurat curajul tău, a binecuvântat-o şi ţi-a pus-o pe umeri. Deci o poţi duce! Ţine-o bine şi urcă pe Golgota spre Înviere!” Constantin Galeriu


Un creştin care de ani de zile se ruga să-i schimbe Dumnezeu crucea suferinţei lui zicea: „Doamne, nu mai pot, vreau şi eu o cruce mai mică, Doamne!” Şi iată că într-o noapte visează o grămadă de cruci şi pe Domnul Hristos lângă ele ,zicându-i: „Iată fiule, ţi-am auzit rugăciunile tale! Îţi dau voie să îţi alegi crucea pe care o vrei tu!”. Se uită la ele, puse şi mâna şi încercă câteva cruci din grămadă; pe care o lua era şi mare şi grea. Când privi mai bine vazu una mai mică, într-o margine, se repezi la ea şi o ridică, apoi zise Domnului: „Pe aceasta, Doamne, o vreau!”

RUGĂCIUNE PENTRU VINDECAREA DE BOALĂ🙏📿✝️

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și, cu purtarea Ta de grijă cea înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră pentru păcate, oprește noua boală molipsitoare (noua epidemie), precum ai încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regelui David. Cel ce ești Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor cuprinși de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca să Te slăvească pe Tine, Mântuitorul cel Milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește de orice boală. Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei care, cu iubire de oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale. Îndepărtează toată boala și suferinţa din popor și ne învață să prețuim viața și sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta şi umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și de aproapele. Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
AMIN!

“În lumea în care trăim, avem nevoie să știm “cine suntem” și “ce vrem” de la viață.🙏

“În lumea în care trăim, avem nevoie să știm “cine suntem” și “ce vrem” de la viață. E necesar să știm care ne sunt prioritățile, scara valorilor…într-o lume care tinde tot mai mult să-și piardă identitatea spirituală. E important să ne redescoperim în fiecare clipă…
Foarte mulți oameni și-au pierdut candoarea și inocența de copil. Au uitat, pur și simplu, să mai fie copii, și-au pierdut simplitatea… Într-un timp foarte scurt, omul a făcut reale descoperiri din punct de vedere medical, științific, dar din punct de vedere uman?!… S-a făcut chiar un pas pe Lună, dar s-a făcut și un pas înainte în a ne apropia de cei din jur, de a-i înțelege, de a-i accepta, de a-i iubi sincer, dezinteresat?
Timpul s-a comprimat și împreună cu el și sentimentele multora dintre noi. Privim mai mult în exterior și mai puțin în interior. Nu ne mai raportăm la partea lăuntrică, la suflet, ci la partea materială, vizibilă. Ne este greu sa-i iubim pe cei care ne dezamăgesc, care raspund cu răutate la bunatate, care sunt indiferenți la iubirea noastră, care fac din supărările noastre motive de bârfă, care se îndepartează exact in momentele în care avem cea mai mare nevoie de ei, care ne îmbrâncesc atunci când ne este greu, care ne trădează, care ne tulbură…uitând că aceste persoane apar în viețile noastre tocmai pentru a vedea câtă răutate, câtă invidie, cât egoism există în sufletele lor și să ne determine să facem tot posibilul să nu fim ca ele.
Am devenit obsedați în ceea ce privește virușii, bacteriile care ar putea invada lumea și ar crea epidemii ucigătoare.Și pe bună dreptate, acest lucru e îngrijorător. Însă, am trecut cu vederea un virus letal pentru sufletele noastre: virusul indiferenței și al neîncrederii. Acest virus e foarte subtil, se instalează fără să ne dăm seama, în timp ce suntem prinși în vâltoarea lucrurilor, erodându-ne sufletul și pierzându-ne sâmburele divin… Să încercăm să vindecăm lumea, s-o facem mai bună, printr-o dragoste mai puternică unii față de alții și, mai ales, față de Mântuitorul Iisus Hristos, Izvorul Tămăduirii! El ne iubeşte în orice situaţie dificilă ne-am afla şi ne aşteaptă… El descrie profunzimea dragostei Sale faţă de noi: „Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea. Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămânea în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu, şi rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră să fie deplină!”
O zi binecuvântată, suflete frumoase!