RUGĂCIUNE CĂTRE PREBINECUVÂNTATA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU ŞI PURUREA FECIORĂ MARIA,IZBĂVEŞTE-NE PE NOI DE TOATE NECAZURILE ŞI NEVOILE🙏

Milostivă și ajutătoare noastră, a creștinilor! De tine se bucură îngerii! Ție îți slujesc arhanghelii! Bucură-te mângâierea celor întristați și sprijinitoarea orbilor! Înduratoarea si apărătoarea robilor tăi! Bucură-te scaune sfinte,a tronul celui prea Înalt. Bucură-te palat desfătat al Împăratului tuturor! Bucură-te Doamnă Marie, ceea ce ești turn cu multe împletituri de aur! Bucură-te catedră a Împăratului tuturor, care strălucește mai mult decât razele soarelui fără prihană, stăpână pe mine care pot și cinstesc cu evlavie această scumpă rugăciune. Pazeşte-mă sub acoperământul tău: în mâinile tale îmi pun sufletul. O, Maica Fecioară, fără prihană, Stăpână! Stâlpul și întărirea credintei noastre.
Bucură-te mireasă nenuntită, maică fără de bărbat și fără de prihană! Fecioară, aceea ce ai ținut pe mâinile tale și ai purtat în brațe pe cel ce ține în palmă cerul și pământul și toate le cuprinde. Tu fii mie, robului tău, ajutătoare și apărătoare; mă păzește de toate relele de pe pământ, dăruindu-mi mie ani mulți cum ai dăruit lui Ezechia; îmi lungește viața ca să te laud și să te slăvesc. Amin.
O, stăpâna îngerilor și Doamna lumii, ceea ce ești plină de dar. Domnul este cu tine. Împărăteasa, Împărăteselor și Doamna Doamnelor și Sfânta sfintelor, ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită decât Serafimii, acoperă-mă și pe mine robul tău care îți zice:

Bucură-te năstrapă cu totul de aur, ceea ce ai primit pe Hristos mâna cea dumnezeiască. Bucură-te Fecioară Maria, ajutătoare celor păcătoși! Bucură-te rug neînsuflețit și ne ars. Bucură-te munte netăit și palat desfătat. Bucură-te a mucenicilor și patriarhilor floare mirositoare!
O, maică fecioară, ajută-mi mie roblui tău cel ce mă rog cu crdință, că s-au întunecat ochii minții mele de nori cei grei ai păcatelor și Tu Preasfântă fecioară cu puterea cinstitei și de viață făcatoarei Cruci, a fiului și Domnului nostru Iisus Hristos. Mă îndreptează și mă du pe calea cea bună, către mântuirea sufletului meu.
O, si voi sfinților arhangheli Mihail si Gavril, cei ce stați pururea înaintea scaunului măririi lui Dumnezeu,şi tu, îngere, păzitorul sufletului meu, ajută-mi mie, păcătosului. O,Preasfântă Stăpână, fecioară Născătoare de Dumnezeu! Tu ești nădejdea celor desnădajduiți și Doamna mea cea bună și îndurătoarea mea cea mai stralucită, mai curată decât razele soarelui și slăvită mai presus decât înălțimea cerului fără de asemănare. Mai cinstită decât Heruvimii și Serafimii, slava proorocilor, propovăduirea apostolilor, lauda cuvioșilor, bucuria mucenicilor și întărirea pustnicilor. Podoaba lui Aavraam, a lui Isaac și a lui Iacov, roua lui Gedeon si Moisi, adunarea patriarhilor și a tuturor sfinților. Sfeșnic purtător de lumină dumnezeiască, cadelniţă de aur, năstrapă care ai primit mana cerului, chivotul cel adevărat dumnezeiesc al legii celei preasfinte. Mângâierea Preasfântă și propovăduirea mea! O, rug nestins, loc de încăpere al celor ce aleargă la tine, ceea ce ești toiagul cel odrăslit al lui Aaron și floare care din sămânța lui David și din coapsele tale a răsărit nouă pe Hristos Mântuitorul şi Dumnezeul tuturor!
Cheile fecioriei tale nu le-a mișcat! Precum mai înainte de naștere ai fost fecioară, așa și după naștere ai ramas fecioară. O, Preasfântă nevinovată și preacurată și neîntinată fecioară! Roagă pe Hristos, fiul tău și Dumnezeul nostru, pentru mine, păcătosul, că tu ești ajutătoare păcătoșilor și a celor fără de ajutor! Tu ești limanul celor înviforaţi, mângâierea lumii și a celor de prin închisori și temnițe, le dai libertate și scăpare. Tu ești acoperitoarea celor bolnavi și dătătoare de sănătate! Tu ești întărirea călugărilor și nădejdea mirenilor! Tu ești răbdarea, apărătoarea și acoperitoarea văduvelor. Tu ești lauda, veselia si cununa fecioarelor!
O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, împărăteasă doamna tuturor, acoperă-mă și mă păzește sub acoperământul aripilor tale. Să nu se laude și să râdă de mina Satana, smintitorul sufletelor omenești; nu lăsa să se apropie de mine întunecatul vrăjmaș. Miluieşte-mă pe mine, păcătosul și întunecatul cel cufundat în păcate multe, care cu urâtele mele fapte am mâniat pe Dumnezeu, făcătorul meu. De aceea doamna mea, sub acoperământul tău alerg și cu umulinţă îngenunching, mă rog ție cu lacrimi, ca să îmblânzești pe fiul tău, dulcele meu Iisus, dătătorul de viață al tuturor.
Ca nu după multele și necuviincioasele mele fapte să mă osândească, și cu îndurările și iubirea ta de oameni să mă miluiască. O, Preacurată maică, fa să viez în Hristosul meu, ajută-mă ca să pot intra în locașurile celor drepți întru împărăția cerurilor, unde nu sunt lacrimi, nici scârba, nici întristare, nici pedeapsă, nici strâmtoare. Ci este numai bucuria nesfârșită și veselia drepților, viața ce nu are sfârșit niciodată, ci totdeauna desfătare și îndulcire, mărire și strălucire.
O, ceea ce esti plină de daruri, învredniceşte-mă pe mine, smeritul robul tău, să scap de toate primejdiile si necazurile, umple gura mea de dulceață și de veselie. Luminează sufletul meu, mişcă buzele mele și limba mea ca să te laud cu sufletul plin de bucurie și cu inima sârguitoare să-ți aduc lauda cea cerească, cu care arhanghelul Gavriil a rostit catre tine Maica Fecioară :,,Bucură-te ceea ce ești plină de dar! Bucură-te locaș dumnezeiesc plin de lumină! Bucură-te preafericită , ceea ce ești între femei, fecioară! Bucură-te stea prea luminoasă! Maica maicilor și fecioara fecioarelor! Bucură-te ceea cea ai născut lumina, pe împăratul a toate. Bucură-te ceea ce ai răsărit soarele, lumina dreptății! Bucură-te Doamnă și Stăpână, ceea ce ești mai înaltă decât toate. Bucură-te pacea, bucuria și mântuirea lumii! Bucură-te propovăduirea și slava proorocilor! Bucură-te podoaba mucenicilor și cununa dreptății! Bucură-te lauda cuvioșilor și cântare arhiereilor! Bucură-te cuvântul cel de laudă al tuturor scripturilor. Bucură-te grădină cea slăvită care ai crescut pe Hristos, trandafirul cel dumnezeiesc și mărgăritarul cel de mult preț. Bucură-te ceea ce m-ai izbavit de boala omorâtoare. Bucură-te ceea ce m-ai mântuit de cutremurul cel înfricoșat. Bucură-te minunea lumii! Bucura-te desfatarea tuturor celor de pe pământ. Bucură-te raiul desfătări și al nemuririi! Bucură-te pomul vieții și al împărăției celei de sus. Bucură-te zidul celor credincioși și mântuirea tuturor!
Bucură-te liman care adăpostești pe cei înviforaţi! Bucură-te nădejdea celor din primejdii. Bucură-te izvorul Duhului sfânt!
Bucură-te lauda noastră, a smeriților robilor tăi. Bucură-te scăparea și mântuirea păcătoșilor! Bucură-te ceea ce ești mângâierea celor jalnici. Bucură-te mijlocitoarea păcătoșilor în ceasul judecății. Bucură-te preaslăvită, maică scaunul facătorului meu! Bucură-te strălucirea cea luminoasă și lumina zilei mele, preacurată ceea ce ai sfărâmat capul balaurului, al începătorului răutății, care aduce pe cei legați în iad. Bucură-te ceea ce multe bucurii ai dat lumii! Bucură-te prealăudată, acoperitoarea și folositoarea noastră! Bucură-te Stăpână, sceptrul împăraților ce se roagă ție! Bucură-te ceea ce dai putere celor credincioși! Bucură-te mărire, bucuria tuturor preoților! Bucură-te descuietoarea ușilor raiului! Bucură-te ceea ce precurmezi întristarea și dai bucurie! Bucură-te raiul care întorci din mâhnire pe cei necăjiți. Bucură-te cheia cerestii împărații a lui Hristos. Bucură-te liman neîntinat și nădejdea celor desnădajduiți. Bucură-te milostivirea și ajutătorea mea, fără de prihană fecioară! Bucură-te lumină prea stralucită care luminezi toată lumea! Bucură-te maica lui Hristos, mielul lui Dumnezeu celui viu! Bucură-te acoperământul, bucuria și mărirea noastră, ceea ce ești nădejdea noastră pe viitor! Bucură-te ceea ce ai plămădit în pântecele tale pe cel ce ne-a mântuit! Bucură-te ceea ce ai hrănit cu lapte pe Hristos dătătorul de viața prea înduratul Dumnezeu și ziditorul meu! Bucură-te dulceața plină de desfătare tuturor creștinilor! Bucură-te maica lui Hristos, iubitorul de oameni!
Dumnezeu, caruia i se cuvine mărirea, cinstea si închinăciunea, împreună cu cel fără de început al său părinte și cu preasfântul de viață făcătorul său Duh, acum și pururea și în veci. Amin!
Preasfântă Stăpână! Binecuvântată maica lui Dumnezeu, sub acoperământul tau toți pământenii alergăm și cu căldură ne rugăm ție, noi nevrednicii robii tăi. Întâmpină și izbăvește țara aceasta de toate nevoile si de moarte grabnică, secerătoare și fulgerătoare!

Știu că toate le poți câte le voiești, Stăpână lumii! Împărăteasă si Doamnă cerului, ceea ce ești plină de daruri și de bucurie. Ascultă și caută cu milostivire nu numai la rugaciunea mea, ce ţi-o aduc din buze necurate, ci la purtătorii de Dumnezeu sfinți, pe care ii aduc mijlocitori pentru mine si rugători.
O, sfinților arhangheli si de toate puterile crești! Cei doisprezece apostoli a lui Hristos Dumnezu, mergatorul înainte și Botezatorul Ioan. Purtătorii de chinuri, patruzeci de mucenici, Stefan, întâiul mucenic, Victor, Mina, Vichentie, Dimitrie si purtătorul de biruință, Gheorghe. Împreună cu Atanasie, cu Vasile, cu Grigore cuvântătorul de Dumnezeu si Ioan Gură de Aur; împreună cu făcătorul de minuni Nicolae – rugați-vă pentru sufletele noastre! Amin!

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: