În post slăbim trupește ,dar ne întărim duhovnicește!🙏

“Postul este cel mai bun străjer al sufletului, cel mai sigur tovarăş al corpului, arma vitejilor, întărirea atleţilor. El alungă spiritele, îndeamnă la pietate, face a iubi înfrânarea, inspiră modestie, dă curaj în război şi te învaţă a iubi pacea. Postul dă aripi rugăciunii pentru a se înălţa şi a pătrunde în ceruri. Postul este sprijinul caselor, părintele sănătăţii, povăţuitorul tinerimii, podoaba bătrânilor, plăcutul tovarăş al călătorilor, amicul sigur al soţilor.

Dacă le ai pe toate astea prin post, ce-ţi mai trebuie altceva?
Dacă renunţi la post e ca şi cum te-ai dezarma singur.
Dacă un tânăr învaţă de la părinte să se abţină azi de la carne şi de la mâncăruri de dulce, mâine va învăţa să se abţină de la droguri, de la tutun, de la alcool. Lecţia abţinerii, a interdicţiilor care salvează trupul şi sufletul la un moment dat, ajută pe om să treacă peste multe ispite, peste multe necazuri.
Săracilor, primiţi postul – tovarăşul vostru de casă şi de masă!
Slugilor, primiţi postul – odihna necontenitelor voastre osteneli!
Bogaţilor, primiţi postul – doctorul care vă vindecă bolile ce vă vin din pricina prea multelor mâncăruri, postul care, prin schimbarea mâncărurilor, vă face mai plăcute bucatele de care vă săturaserăţi din obişnuinţa cu ele!
Bolnavilor, primiţi postul – mama sănătăţii voastre!
Sănătoşilor, primiţi postul – păzitorul sănătăţii voastre!

Ştim că Moise prin post s-a urcat pe munte. Că n-ar fi îndrăznit a se apropia de vârful muntelui care fumega, nici n-ar fi cutezat să intre în nor dacă n-ar fi fost înarmat cu postul. Prin post a primit poruncile scrise pe plăci de degetul Lui Dumnezeu. Sus, pe munte, postul a prilejuit darea legii; iar jos, la poalele lui, lăcomia la mâncare a înnebunit pe oameni să se închine idolilor.
În post slăbim trupește, dar ne întărim duhovnicește!”
(Sfântul Vasile cel Mare: 330 – 379)

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: